هندزفری U39

تومان 40,000

قابلیت پاسخگویی به تماس :
 قلبلیت کنترل آهنگ :
نحوه اتصال : جک 3.5 میلیمتری
طول کابل : 1.2 متر
هندزفری U39
هندزفری U39

تومان 40,000