هندزفری U39

تومان 40,000

قابلیت پاسخگویی به تماس : [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”]
 قلبلیت کنترل آهنگ : [wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”]
نحوه اتصال : جک 3.5 میلیمتری
طول کابل : 1.2 متر
هندزفری U39
هندزفری U39

تومان 40,000